Raport bieżący nr 12/2014
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy