Raport bieżący nr 03/2017
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki.