Raport Bieżący NR 01/2015 opublikowany.

Utworzono: 23 kwietnia 2015r.

Raport Bieżący NR 01/2015 opublikowany. 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2015 na dzień 30 kwietnia 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Pełna treśc raportu:
http://tiny.pl/xhkz3