Prospekt emisyjny EuCO w KNF

PROSPEKT EMISYJNY EUCO W KNF

10 listopada 2010 r.

INFORMACJA PRASOWA

 

PROSPEKT EMISYJNY

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W KNF


Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. potwierdza, że prospekt emisyjny Spółki jest w Komisji Nadzoru Finansowego. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą.

„Rozpoczynamy nowy etap w rozwoju naszej firmy. Mam nadzieję, że inwestorzy dobrze ocenią zarówno naszą historię, jak i ambitną strategię rozwoju. Zawsze dbaliśmy o stabilną sytuację finansową spółki i wiarygodność. Jestem przekonany, że inwestorzy to docenią” powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania albo innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). EuCO jest wiodącą w Polsce firmą branży odszkodowawczej. Działa od 2004 roku.

W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą:

– Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej,

– Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa,

– Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach)

 

 

EuCO prowadzi w imieniu klientów poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich, negocjacje
z zakładem ubezpieczeniowym w celu uzyskania wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej. EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających
w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu. Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych. EuCO zajmuje
się również wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Kancelaria Radców Prawnych EuCO uzupełnia ofertę EuCO i zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii klienci EuCO mają szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przesądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca. Kancelaria prowadzi ponad 1340 spraw w sądach i zakłada za klientów koszty procesu – unikalne rozwiązanie w Polsce.

Evropské Centrum Odškodného (EvCO) prowadzi analogiczną do EuCO działalność
na terenie Czech. Firma działa od 2008 roku i już zdobyła pozycję lidera rynku.

EuCO S.A. wypracowało w 2009 roku rekordowy zysk netto – prawie 4,5 mln złotych (w 2007 r. – 3,1 mln zł; w 2008 r. – 3,3 mln zł, ).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 40 tys. Spółka posiada ponad 10 tys. współpracowników w całym kraju oraz 70 pracowników w centrali, w 2009 roku liczba spraw przyjętych do Spółki wyniosła ponad 10 tysięcy.

 

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, +48 518 93 01 03, +4822 869 77 84, d.kuras@kancelariapr.pl