prezes K. Lewandowski kupił aukje Euco

PREZES KRZYSZTOF LEWANDOWSKI KUPIŁ AUKCJE EuCO S.A.

Informacja prasowa

PREZES KRZYSZTOF LEWANDOWSKI KUPIŁ AKCJE EuCO S.A.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) otrzymał zawiadomienie, że Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Spółki skupował akcje EuCO. Krzysztof Lewandowski łącznie nabył 5145 akcji na łączną kwotę 35,9 tys. złotych. Dziesięć transakcji kupna zostało przeprowadzonych na sesjach giełdowych między 30 września a 5 października 2011 roku. Cena kupowanych akcji wahała się w przedziale między 6,86 zł a 7,17 zł za jedną akcję.

„Chcę dać jasny sygnał akcjonariuszom, że uważam akcje Europejskiego Centrum Odszkodowań za bardzo dobrą inwestycję. Obecny kurs, biorąc pod uwagę naszą bardzo silną pozycję na rynku i ambitne plany rozwoju, nie odzwierciedla realnej wartości spółki. Wypracowujemy rekordowe wyniki finansowe, prowadzimy ekspansję zagraniczną i dynamicznie zwiększamy liczbę naszych klientów, która przekroczyła już 50 tysięcy – to pokazuje, że warto kupować akcje EuCO”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

W ostatnim okresie Grupa EuCO zaprezentowała najlepsze w historii wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku i informowała o rozpoczęciu działalności na terenie Słowacji – to już trzeci zagraniczny rynek (po Czechach i Węgrzech), na którym Grupa jest obecna.

Dynamicznie rozwija się także Kancelaria Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów Spółki w sądach. Na koniec I półrocza 2011 roku prowadziła blisko 1700 spraw na łączną kwotę 45 mln złotych.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 50 tys. Spółka posiada 13 tys. współpracowników w całym kraju 
oraz zatrudnia 83 pracowników w centrali.

Dodatkowych Informacji udziela:
Damian Kuraś, Kancelaria PR
Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03, d.kuras@kancelariapr.pl