Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.