Ponad milion zł. w drodze ugody dla Klientki EuCO!

W lutym 2016 r. 24 letnia Monika W. została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Na skutek wypadku doznała poważnego urazu głowy, co doprowadziło do porażenia kończyn i upośledzenia funkcji mowy.

Sprawę Pani Moniki prowadziliśmy od samego początku, pomagając rodzinie Klientki zdobyć wszystkie potrzebne dokumenty.

W lutym 2017 r. w imieniu Poszkodowanej zgłosiliśmy roszczenia do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W drodze decyzji uznaniowych Towarzystwo przyznało ponad 80.000 zł zadośćuczynienia oraz zwróciło liczne koszty leczenia, dojazdów, utraconego dochodu itd. Klientka została również objęta Indywidualnym Planem Pomocy, który obejmował kompleksowe, specjalistyczne leczenie, dopasowane do jej potrzeb. Koszty tego leczenia pokrywało
Towarzystwo.

W trakcie dalszych działań uzyskaliśmy także dla Pani Moniki rentę z tytułu niemożności zarobkowania w kwocie miesięcznej prawie 700 zł oraz rentę na zwiększone potrzeby – blisko 600 zł miesięcznie. Ze względu na sytuację zdrowotną i życiową Poszkodowanej podjęliśmy negocjacje ugodowe w celu zakończenia jej sprawy i ostatecznie wywalczyliśmy kwotę prawie 1.100.000
zł!!!