Parkiet: EuCO w TOP10 spółek z najwyższym potencjałem wzrostowym