Pomagamy poszkodowanym już od 12 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Inne

Podstawowym zakresem działalności EuCO jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z polis OC za szkody powstałe głównie w wyniku:

 

Jeżeli zostałeś poszkodowany w innych niż wymienione wyżej okolicznościach (np. w wyniku pożaru, pogryzienia przez psa, w wypadku w szkole, za granicą), a sprawca zdarzenia może posiadać polisę OC, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc