Wyobraź sobie, że przez czyjąś nieuwagę stajesz się ofiarą wypadku. Zderzenie z drugim samochodem uszkodziło Twoje auto i spowodowało obrażenia na ciele. Masz złamaną rękę i w najbliższym czasie nie możesz pracować zawodowo. Czy wiesz, że przysługuje Ci nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie? Sprawdź, czym różnią się te dwie formy rekompensaty i co jest podstawą ich wyliczenia.

Jeżeli ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty pieniędzy lub wypłacił zbyt niskie świadczenie, odwołaj się od jego decyzji. W Polsce ponad 80% poszkodowanych ma zaniżone odszkodowania.

Odszkodowanie – co to za rekompensata?

Odszkodowanie to forma świadczenia pieniężnego. Ubezpieczyciel wypłaca je w celu wyrównania szkody materialnej odniesionej podczas nieszczęśliwego zdarzenia. Pieniądze z odszkodowania umożliwiają Ci naprawienie pojazdu, a jeśli w trakcie zdarzenia doznałeś też uszkodzenia ciała, utraciłeś zdrowie lub bliską osobę, przysługuje Ci odszkodowanie za poniesione koszty leczenia lub za śmierć członka rodziny.

Kwota odszkodowania za szkodę materialną jest łatwa do wyliczenia. Jej wysokość kalkulowana jest w oparciu o ceny rynkowe (w przypadku rekompensaty za utracone przedmioty materialne) oraz rachunki za zakupione sprzęty medyczne, leki, koszty dojazdu do szpitali czy przychodni (w przypadku uszkodzeń ciała). Warto wiedzieć, że pieniędzmi z odszkodowania zapłacisz nie tylko za leczenie w placówkach refundowanych, ale także w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach rehabilitacyjnych.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Innym typem świadczenia jest zadośćuczynienie. Jest to jednorazowo wypłacana suma pieniędzy, która ma złagodzić powstałą szkodę niematerialną. Masz prawo do zadośćuczynienia, jeśli w trakcie wypadku naruszone zostały np. Twoje zdrowie, spokój, wolność, wizerunek, dobre imię czy prywatność, a Ty doznałeś przez to krzywdy fizycznej lub psychicznej. Jeżeli nie wiesz, czy przysługuje Ci prawo do zadośćuczynienia, skontaktuj się z naszymi prawnikami. Specjaliści nalezysie.pl i euco.pl bezpłatnie przyjrzą sie Twojej sprawie i podpowiedzą, jakie świadczenia otrzymasz.

Kwota zadośćuczynienia nie jest tak łatwa do wyliczenia, jak odszkodowanie. W tym przypadku nie ma cen usług i kosztów rynkowych, na których można oprzeć kalkukację. Ubezpieczyciel będzie wyceniał doznane krzywdy niematerialne, czyli takie, które wpłynęły na Twoją psychikę. Wysokość zadośćuczynienia powinna być adekwatna do rozmiaru Twojego cierpienia. Do kalkulacji będą więc brane czynniki takie jak:

 • czas trwania i intensywność cierpienia;
 • zakres i skutki kalectwa lub oszpecenia;
 • bolesność leczenia;
 • czas rehabilitacji;
 • wiek;
 • rokowania na przyszłość.

Zadośćuczynienie za śmierć

Pieniądze z zadośćuczynienia dostaniesz także wtedy, gdy w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia zmarł ktoś z Twoich bliskich. Podstawą do wypłaty jest wówczas odczuwane poczucie osamotnienia lub dolegliwości fizyczne (np. bezsenność, ataki paniki, utrata apetytu). Zadośćuczynienie dostaniesz także wtedy, gdy śmierć członka rodziny spowodowała pogorszenie stanu materialnego w rodzinie (np. gdy zmarły był jedynym żywicielem).

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – kwestie formalne

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa różne typy świadczeń, a więc inny jest także sposób ich dokumentowania. Procedura przyznawania odszkodowania ogranicza się do zgłoszenia szkody do sprawcy zdarzenia i dołączenia materiału dowodowego, który potwierdza okoliczności i odpowiedzialność jednego z kierowcy. Ubezpieczyciel zwykle w ciągu miesiąca szacuje koszty i wypłaca pieniądze na konto.

Procedura wypłaty odszkodowania wymaga innych dowodów – takich, które potwierdzą doznaną szkodę niematerialną. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do TU sprawcy i złożenie dokumentów, które potwierdzą stan zdrowia. Mogą to być:

 • opinia psychologa;
 • opis zdarzenia;
 • rachunki za leczenie.

 • W wielu sytuacjach jest to proces wystarczający, jednak przy skomplikowanych przypadkach sprawa może wymagać złożenia pozwu do sądu.

  Jeżeli ubiegasz się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, ubezpieczyciel zażąda potwierdzenia Waszej relacji i udowodnienia łączącej Was więzi. W tym celu możesz złożyć np. akt ślubu, wspólne zdjęcia oraz zeznania innych członków rodziny lub sąsiadów.

Opinia eksperta

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to określenia, z którymi osoby poszkodowane spotykają się w związku z procesem likwidacji szkody w ramach OC sprawcy zdarzenia. Nie są to jednak pojęcia tożsame i nie można się nimi posługiwać zamiennie.

Najogólniej można wskazać, iż odszkodowanie będziemy odnosić w przypadku szkody majątkowej, a zwrot zadośćuczynienia jest przyporządkowany do szkody niemajątkowej.

Jeżeli zatem osoby poszkodowane będą żądały między innymi zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych, zwrotu wydatków poczynionych na zakup lekarstw, specjalistycznych środków higieny, wizyt lekarskich, sprzętu ortopedycznego, specjalistycznego odżywiania, to właściwym sformułowaniem będzie odszkodowanie.

Odszkodowanie będzie też odnosić się do żądania zapłaty środków pieniężnych z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz wypłaty świadczeń rentowych.

Wartość odszkodowania pieniężnego powinna być adekwatna do wysokości poniesionych wydatków i kosztów poniesionej szkody materialnej.

Jeżeli natomiast osoba poszkodowana będzie występować z żądaniem zapłaty z tytułu doznanego przez nią uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia, naprawienia krzywdy z tytułu zgonu osoby najbliższej, to mamy do czynienia z zadośćuczynieniem pieniężnym.

Celem zadośćuczynienia jest łagodzenie, a nie – jak w przypadku odszkodowania – wyrównanie powstałej szkody.

Wysokość zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu czy rozstroju zdrowia zależy od ich rozmiaru. Pod ocenę będzie brane to, czy jest to uszczerbek trwały czy długotrwały. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego nie mogą być również pominięte takie elementy jak: okres hospitalizacji, rehabilitacji, dotkliwość leczenia, wielkość ujemnych przeżyć fizycznych i psychicznych z tym związanych, wiek osoby poszkodowanej, trwałość dysfunkcji, rokowania na przyszłość, świadomość osoby poszkodowanej co do swojego stanu zdrowia, stan emocjonalny, psychiczny, blizn, oszpecenie.

Ważne, aby przy określaniu wysokości zadośćuczynienia odnosić się do orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Nie wiesz czy należy się Tobie odszkodowanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.

Umów się na rozmowę

  Umów się na bezpłatną konsultację  [submission_id_hidden submission_id-92 class:chce-pomoc]  Dane administratora danych i polityka prywatności