Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2013

Odpowiedzialny Pracodawca 2013 - godło 2

Utworzono: 22 listopada 2013r.

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2013

Miło nam poinformować, że Europejskie Centrum Odszkodowań otrzymało tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2013, przyznawanego przez Strefę Gospodarki – niezależny, ogólnopolski dodatek, dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazetę Prawną.

Odpowiedzialny Pracodawca 2013 to ogólnopolski program, którego celem jest upowszechniane oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi.

Odpowiedzialny Pracodawca 2013 - godło 2Spółka EuCO S.A. została nominowana do nagrody przez organizatora konkursu.

Kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze laureatów, to

  • Przestrzeganie zapisów kodeksu pracy;
  • Przestrzeganie przepisów BHP;
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników;
  • Dynamika rozwoju kadry;
  • Reputacja podmiotu gospodarczego;
  • Dynamika zatrudnienia;
  • System motywacyjny;
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie Laureatów, najlepszych pracodawców w Polsce!

Dbałość o właściwe warunki pracy, budowanie pozytywnej atmosfery, stwarzanie możliwości rozwoju i poszerzanie kompetencji pracowników, to kapitał, w który stale inwestujemy.

odpowiedzialny-pracodawca-2