Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem