Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem

ODPOWIEDŹ UDZIELONA AKCJONARIUSZOM SPOŁKI POZA WALNYM ZGROMADZENIEM

Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi udzielonej Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §6 Kodeksu Spółek Handlowych.