Następstwa wypadku będące podstawą renty powinny mieć charakter trwały