Na mocy obecnie obowiązującego prawa, osoba bliska zmarłego może domagać się