Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Michał Karewicz

Dyrektor Finansowy Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od ukończenia studiów związany z rynkiem finansowym. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 450 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2550 wydaną przez KNF. W EuCO zatrudniony od listopada 2015 roku. Poprzednio pracował w Allianz TFI na stanowisku Zarządzający funduszami oraz innymi podmiotami z branży inwestycyjnej.