Krzysztof Kobiak

Krzysztof Kobiak

Krzysztof Kobiak

[+]Dyrektor Departamentu Technologii Informatycznych GK EuCO
Administrator Bezpieczeństwa Informacji[/+]
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy na kierunku inżynieria komputerowa.
Karierę zawodową rozpoczął od administracji sieci komputerowych w wielu instytucjach, w tym w Legnickiej Kurii Biskupiej. Następnie pracował w przedsiębiorstwach Farmed Legnica oraz PharmExpress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.