Jolanta Zendran

[+]Wiceprezes Zarządu[/+]
Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000-2004 była dyrektorem biura w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całej Polski.
Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i absolwentem kursu na doradcę podatkowego. W 2014 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Accounting and Financial Management.
Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.