Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Wiceprezes Zarządu


Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000-2004 była dyrektorem biura w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całej Polski.
Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i absolwentem kursu na doradcę podatkowego. W 2014 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Accounting and Financial Management.
Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.