Jakie odszkodowanie przysługuje w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych – Ekspert EuCO wyjaśnia

Latem zatrucia salmonellą nie należą do rzadkości, a zdarza się, że dochodzi do nich na skutek zaniedbań sprzedawców artykułów spożywczych. W takich przypadkach poszkodowani mogą żądać rekompensaty.

W związku z zatruciem Salmonellą możemy mówić o dwóch kategoriach szkód: majątkowej i niemajątkowej, jednakże to, z jakimi roszczeniami może wystąpić poszkodowany, zależy w dużej mierze od tego, jakiej szkody doznał. Jak wyjaśnia radca prawny Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO, w przypadku szkody majątkowej obowiązuje zasada pełnej kompensaty – poszkodowany może liczyć na zwrot wszystkich wydatków, jakie poniósł w związku z zatruciem salmonellą, jak również korzyści utraconych w związku z chorobą.

Czytaj więcej na rp.pl: https://bit.ly/2R4cuq1