Jak długo będę musiał czekać na odszkodowanie?

To, jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie, niestety nie jest całkowicie uzależnione od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas dostarczenia stosownej dokumentacji. Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki w tejże, Ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.