Fundusz MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN inwestuje w akcje EuCO