Pomagamy poszkodowanym już od 14 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Kadra zarządzająca

Agnieszka Szymanek

Joanna Smereczańska -Smulczyk

Renata Sawicz-Patora

Rafał Szczeblewski

Agnieszka Klein

Michał Karewicz

Krzysztof Kobiak

Agnieszka Papaj