Pomagamy poszkodowanym już od 12 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Kadra zarządzająca

Agnieszka Szymanek

Joanna Smereczańska -Smulczyk

Artur Mazurkiewicz

Renata Sawicz-Patora

Agnieszka Klein

Michał Karewicz

Krzysztof Kobiak

Agnieszka Papaj