EuCO sponsorem polskiej reprezentacji na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych