EuCO S.A. rozpoczęło działalność na Słowacji – realizacja celów emisyjnych, kontynuacja ekspansji w Europie Środkowo – Wschodniej

EUCO S.A. ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ NA SŁOWACJI – REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH, KONTYNUACJA EKSPANSJI W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ

10 sierpnia 2011 r.

 

 

EuCO S.A. rozpoczęło działalność na Słowacji – realizacja celów emisyjnych, kontynuacja ekspansji w Europie Środkowo – Wschodniej.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) poinformował o powstaniu nowej spółki na Słowacji. 5 sierpnia rozpoczęła działalność Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. z siedzibą w miejscowości Žilina, w której 100 procent udziałów należy do EuCO S.A.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po zaledwie 7 miesiącach, jakie minęły od debiutu giełdowego zrealizowaliśmy jeden z głównych celów emisyjnych i dotrzymaliśmy obietnicy złożonej inwestorom. Działamy już w Czechach i na Węgrzech, teraz przyszedł czas na Słowację. Jesteśmy już niekwestowanymi liderami w dochodzeniu odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy doświadczenie jak budować za granicą struktury handlowe i jak nimi efektywnie zarządzać. To z pewnością zaowocuje szybkim rozwojem spółki słowackiej, której potencjał w zakresie dochodzenia roszczeń jest podobny do rynku czeskiego”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Wśród przyczyn dynamicznego rozwoju EuCO S.A. należy wymienić m.in. nowe regulacje prawne dające możliwości roszczeń osobom poszkodowanym (zadośćuczynienie na rzecz najbliższego członka rodziny, pozwy zbiorowe, wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń), rosnące kwoty wypłacanych odszkodowań, rozpoczęcie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz wzrost świadomości osób poszkodowanych.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech).

Dodatkowych informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR
Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl