EuCO S.A. rozpoczęło działalność na Słowacji – realizacja celów emisyjnych, kontynuacja ekspansji w Europie Środkowo – Wschodniej