EuCO idzie po kolejny rekord – podsumowanie wyników finansowych za I kwartał 2016