EuCO idzie po kolejny rekord – podsumowanie wyników finansowych za I kwartał 2016

W opublikowanym w środę raporcie, Grupa Kapitałowa Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. zaprezentowała wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2016 roku.

Po pierwszych, trzech miesiącach tego roku spółka może pochwalić się zyskiem netto na poziomie 6,06 mln zł, wobec 5,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku – to niemal 17%-wy wzrost!

Zysk operacyjny wyniósł 7,17 mln zł w stosunku do 6,13 mln zysku wypracowanego przed rokiem, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 23,18 mln zł, a więc o 2,58 mln zł więcej niż w I kwartale 2015 roku. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 3,2 mln zł wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Więcej informacji na: http://bit.ly/1T7hsiG

Pełna treść raportu dostępna w zakładce Relacje Inwestorskie -> Raporty okresowe -> Rok 2016