EuCO dzieli się zyskiem, 15 milionów zł. trafi do akcjonariuszy.