Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Zarząd

Agata Rosa - Kołodziej

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Od 2012 roku członek zarządu odpowiedzialny za finanse. W Grupie Kapitałowej EuCO od 2010 roku jako dyrektor finansowy. Posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów. Ukończyła studia…

Jolanta Zendran

Wiceprezes Zarządu

Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zar…

Krzysztof Lewandowski

Prezes Zarządu

Twórca Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., największej firmy odszkodowawczej w Europie Środkowo – Wschodniej. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Dokonał ekspansji Grupy Kapitałowej EuCO w Czechach, Słowacji,…