Raporty bieżące – rok 2011

01/02/2013

Raport bieżący nr 11/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2011 Data sporządzenia 2011-03-14 Raport bieżący nr 11/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 12/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2011 Data sporządzenia 2011-06-01 Raport bieżący nr 12/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Zmiany w Statucie Spółki   TREŚĆ RAPORTU   […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 13/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2011 Data sporządzenia 2011-06-01 Raport bieżący nr 13/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy   TREŚĆ RAPORTU   […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 14/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2011 Data sporządzenia 2011-06-01 Raport bieżący nr 14/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 15/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2011 Data sporządzenia 2011-06-13 Raport bieżący nr 15/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   TREŚĆ […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 16/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2011 Data sporządzenia 2011-06-13 Raport bieżący nr 16/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Zmiany w składzie Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.   […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 17/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2011 Data sporządzenia 2011-06-20 Raport bieżący nr 17/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 18/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2011 Data sporządzenia 2011-06-27 Raport bieżący nr 18/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 19/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2011 Data sporządzenia 2011-06-27 Raport bieżący nr 19/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu 27 […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 20/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2011 Data sporządzenia 2011-06-28 Raport bieżący nr 20/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy.   TREŚĆ RAPORTU   Zarząd […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 21/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2011 Data sporządzenia 2011-07-21 Raport bieżący nr 21/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem     […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 22/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2011 Data sporządzenia 2011-07-28 Raport bieżący nr 22/2011 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych […]