Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


  • decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
  • cesji praw do skradzionego pojazdu,
  • dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz),
  • faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu,
  • postanowienia o umorzeniu dochodzenia (jeżeli wprost wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia).