Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela, o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.