Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


  • odszkodowanie,
  • koszty holowania,
  • koszty parkowania,
  • koszty najmu pojazdu,
  • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.