Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Jednorazowe odszkodowanie – kapitalizacja renty art. 447 k.c.
Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowania. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.