Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Towarzystwa ubezpieczeniowe często bezprawnie nadużywają tego argumentu. Wyjaśnienie okoliczności wypadku często nie wymaga ani oczekiwania na opinię biegłego sądowego, ani na wyrok sądu. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń spełniając swój ustawowy obowiązek ustalił okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność za jego skutki prowadząc własne postępowanie.