26/05/2022

Raport bieżący nr 12/2022
Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

11/05/2022

Raport bieżący nr 10/2022
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

21/04/2022

Raport bieżący nr 6/2022
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

17/03/2022

Raport bieżący nr 3/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

04/03/2022

Raport bieżący nr 2/2022
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

26/01/2022

Raport bieżący nr 1/2022
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

01/10/2021

Raport bieżący nr 9/2021
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki EuCOVIPCAR S.A.

17/06/2021

Raport bieżący nr 7/2021
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.

17/06/2021

Raport bieżący nr 6/2021
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.

24/05/2021

Raport bieżący nr 5/2021 – korekta
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.

21/05/2021

Raport bieżący nr 5/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.

30/04/2021

Raport bieżący nr 4/2021
Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu