01/10/2021

Raport bieżący nr 9/2021
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki EuCOVIPCAR S.A.

17/06/2021

Raport bieżący nr 7/2021
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.

17/06/2021

Raport bieżący nr 6/2021
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.

24/05/2021

Raport bieżący nr 5/2021 – korekta
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.

21/05/2021

Raport bieżący nr 5/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.

30/04/2021

Raport bieżący nr 4/2021
Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu

23/04/2021

Raport bieżący nr 3/2021
Podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o.

23/04/2021

Odstąpienie od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o.

Więcej informacji w raporcie: Raport bieżący nr 3/2021 Podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o. […]
13/04/2021

Raport bieżący nr 2/2021
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

29/01/2021

Raport bieżący nr 1/2021
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

28/08/2020

Raport bieżący nr 35/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-08-28 Godzina publikacji 14:19 Raport bieżący nr 35/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. […]
28/08/2020

Raport bieżący nr 34/2020
Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-08-28 Godzina publikacji 14:04 Raport bieżący nr 34/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu […]