audytor do uprawionego badania sprawozdań

EUCO WYBRAŁO AUDYTORA UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało o dokonaniu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok finansowy 2010, podmiotem tym została firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, wpisany na listę Krajowej rady Biegłych Rewidentów pod numerem 238.