Akcje EuCO wśród liderów zwyżek na Giełdzie Papierów Wartościowych