Agencja Reuters informuje o finansowych wynikach EuCO.