4 rocznica przełomowego działania Europejskiego Centrum Odszkodowań, które zmieniło rynek odszkodowań w Polsce.

Utworzono: 28 maja 2014r.

4 rocznica przełomowego działania Europejskiego Centrum Odszkodowań, które zmieniło rynek odszkodowań w Polsce.

Dziś obchodzimy 4 rocznicę przełomowego działania EuCO, którego następstwem była uchwała Sądu Najwyższego. W 2010 roku Kancelaria Radców Prawnych EuCO wytoczyła sprawę Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, w imieniu bliskich 20-letniej Karoliny, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 roku. Prawnicy EuCO, powołali się na naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, która została przerwana wskutek działania sprawcy wypadku. Sąd I instancji uwzględnił uzasadnienie i żądanie wypłaty zadośćuczynienia. W wyniku apelacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Sąd II instancji zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które budziło wątpliwości.

Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji Kancelarii Radców Prawnych EuCO SA i w uchwale z 22 października 2010 roku uznał, że najbliższemu członkowi rodziny ofiary wypadku przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu (czynu niedozwolonego), który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. w związku z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego).

A oto historyczna uchwała:

Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_pazdziernika_2010_roku__sygn__akt_III_CZP_76_10__niepublikowana__20545

Dzięki tej uchwale skrócił się proces uzyskiwania zadośćuczynienia przez Europejskie Centrum Odszkodowań, które podjęło walkę w imieniu swoich Klientów, otworzyły się nowe możliwości dochodzenia zadośćuczynień dla członków rodziny po śmierci osoby bliskiej, kiedy wypadek miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 roku.