190 000 ZŁ ZAMIAST ODMOWY WYPŁATY ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA RODZINY ZMARŁEGO W WYPADKU P. MARCINA M.

Historia:
21 października 2010 r. kierujący pojazdem marki Mercedes z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z pojazdem kierowanym przez Pana Marcina M., który w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł.
Śledztwo w tej sprawie umorzono z powodu śmierci sprawcy zdarzenia. W wyniku przeprowadzonego przez Regionalne Centrum Likwidacji Spraw Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony był sprawca, procesu likwidacji szkody z tytułu zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej, rodzina Poszkodowanego została poinformowana o odmownej decyzji w sprawie wypłaty zadośćuczynienia.
Dotychczas, prowadząc działalność gospodarczą, Pan Marcin zapewniał rodzinie odpowiedni poziom życia. Żona Pana Marcina zajmowała się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem dwóch córek. Wypadek męża i ojca przewrócił im życie do góry nogami. Rodzina Pana Marcina znalazła się bez środków do życia.

Propozycja Ubezpieczyciela:
Odmowa wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Uzyskane odszkodowanie:
W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowaną Ubezpieczyciel przyznał na rzecz rodziny Pana Marcina łączną kwotę 190 000 zł, na którą złożyły się następujące świadczenia:

1. 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę dla córki zmarłego,
2. 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę dla córki zmarłego,
3. 30 000 zł tytułem stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci męża dla żony zmarłego,
4. 30 000 zł tytułem stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci ojca dla córki zmarłego,
5. 30 000 zł tytułem stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji.