190 000 ZŁ ZAMIAST ODMOWY WYPŁATY ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA RODZINY ZMARŁEGO W WYPADKU P. MARCINA M.