170 084 ZŁ ZAMIAST 5 000 ZŁ DLA POTRĄCONEJ PRZEZ CIĘŻARÓWKĘ ROWERZYSTKI

Historia:
13 kwietnia 2010 roku kierująca rowerem Pani Elżbieta J. potrącona została przez kierującego ciężarówką marki Iveco. W wyniku wypadku Pani Elżbieta została przewieziona do szpitala, w którym stwierdzono liczne urazy wewnętrzne, w tym stłuczenie i obrzęk mózgu, złamania, w tym złamanie kości skroniowej oraz inne obrażenia, których skutkiem był m.in. niedowład lewostronny.
Stan Pani Elżbiety wymagał długiego i uciążliwego leczenia oraz rehabilitacji. Przez dłuższy okres Pani Elżbieta wyłączona była z codziennego życia domowego oraz dotychczasowych zajęć, zdana na pomoc i opiekę najbliższych. Odniesione podczas wypadku urazy spowodowały lęk przed poruszaniem się po drodze. Pani Elżbieta z pewnością nie będzie mogła jeździć już na rowerze i już nigdy nie odzyska dawnej sprawności fizycznej.

Propozycja Ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku, zaproponowało Pani Elżbiecie kwotę 5 tys. zł tytułem odszkodowania. Pani Elżbieta zwróciła się do nas po pomoc w uzyskaniu wyższej kwoty.

Uzyskane odszkodowanie:
W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowaną Ubezpieczyciel przyznał na rzecz Pani Elżbiety łączną kwotę 170 083,33 zł, na którą złożyły się następujące świadczenia:

1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznane obrażenia ciała, cierpienia fizyczne i psychiczne w łącznej kwocie – 165 000 zł,
2. Odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych – 303,83 zł,
3. Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki – 3789,00 zł,
4. Odszkodowanie z tytułu uszkodzonej w wypadku odzieży – 120,00 zł,
5. Odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów leczenia – 1000,00 zł,