Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

16.08.2017godz. 17:02

Raport bieżący nr 28/2017
Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. – spełnienie warunków

10.08.2017godz. 15:47

Raport bieżący nr 27/2017
Zawarcie umowy nabycia akcji EuCOcar S.A.

26.07.2017godz. 10:57

Raport bieżący nr 26/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. – spełnienie warunków zawieszających

3.07.2017godz. 15:33

Raport bieżący nr 25/2017
Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

3.07.2017godz. 15:19

Raport bieżący nr 24/2017 - korekta
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

30.06.2017godz. 17:01

Raport bieżący nr 24/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

23.06.2017godz. 20:40

Raport bieżący nr 23/2017
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. - uchwały Zarządu GPW i BondSpo