Zamów bezpłatną konsultację
  Kapitał zakładowy Firmy wynosi 560.000 zł
  wpłacony w całości w gotówce.
  Regon: 391073970 NIP: 691-228-47-86
  KRS: 0000359831  PUBLIC RELATIONS

  Kancelaria PR
  tel. +48 22 869 77 84
  fax. +48 22 869 77 88

  Katarzyna Łastowiecka
  GSM: +48 518 930 101
  mail: k.lastowiecka@kancelariapr.pl
  Marek Sokół
  GSM: +48 518 930 102
  mail: m.sokol@kancelariapr.pl


  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Adam Myziak
  mail: dpo@euco.pl

  Skorzystaj z infolinii:

  801 006 006